Danmarks eneste eksperter i Johan Christensen-huse

Isolering med træfiberuld

Træfiberuld er det foretrukne isoleringsmateriale hos Johan Christensen & Søn

Vi isolerer helst med træfiberuld og træfiberplader hos Johan Christensen & Søn. Det er nemlig det, som dit hus og miljøet har bedst af.

TRÆFIBERULD er et formstabilt løsulds-produkt, som blæses ind i etageadskillelser, skrå tagkonstruktioner, build-up tage og lette vægkonstruktioner eller udlægges løst på loft ved hjælp af moderne og effektive maskiner.

Metoden giver store logistiske fordele og betyder dels, at huset hurtigt kan lukkes, så der ikke er vejrafhængighed, dels at der ikke skal slæbes materialer gennem boligen. Der skal blot føres en slange fra den fjernbetjente maskine, som står fast i en lukket trailer, frem til dét sted, som skal isoleres. Isolering af loftet i et normalt parcelhus udføres typisk på fire til fem timer og giver et minimum af gener for beboere og andre håndværkere i huset.

Isolering ved indblæsning eller udlægning giver en sammenhængende isolering uden samlinger, revner og sprækker, som effektivt udfylder alle hulrum.

Metoden er yderst velegnet til efterisolering i forbindelse med tidligere udført isolering med måtter.

Meget ofte er den oprindelige isolering præget af, at elektrikere, ventilations-teknikere eller ubudne gæster fx en husmår har flyttet rundt på måtterne med huller, sprækker og uens isoleringstykkelse til følge.

Ved efterisolering med TRÆFIBERULD lukkes alle huller og sprækker samtidigt med, at den samlede isoleringstykkelse øges.

Den oprindelige isolering bliver indkapslet, hulrum fyldt ud og isoleringsevnen dermed genskabt samtidig med, at træfibrenes enestående evne til at håndtere fugt giver god sikkerhed mod kondensproblemer og lignende.

Hvis det er nødvendigt, f.eks. i forbindelse med eternittag, etableres en indvendig tagfod/vindspærre enkelt ved montering af ”Win Win-plader”, en enkel løsning som hurtigt og sikkert monteres indefra.

Udlagt løst på loft lægges isoleringen i overhøjde som sikrer, at det endelige isoleringslag svarer til det aftalte.

Ved indblæsning i lukkede konstruktioner sikrer isolatørernes høje faglige niveau, at materialet opnår den foreskrevne densitet, så en sætningsfri isolering sikres.

Kvaliteten af det udførte arbejde sikres efterfølgende ved inspektion og efterkalkulation af materialeforbruget.

Vores materialer og arbejdsprocesser er alle standardiserede og typegodkendt af Statens Provningsanstalt, Sverige (Uafhængigt, akkrediteret analyseinstitut) som også fører tilsyn med uddannelsen af vores isolatører. Vores leverandør, THERMOCELL, kan derfor give juridisk bindende RESULTAT-GARANTI på udførte loftisoleringer.

TRÆFIBERULD er et moderne isoleringsmateriale med rødder i byggetraditionerne i Sverige, Finland, USA og Australien, hvor cellulosefibre i generationer har været anvendt til bygningsisolering.


EGENSKABER

TRÆFIBERULD er et hygroskopisk materiale med enestående fugthåndteringsevner, som aktivt modvirker den fugtophobning som ellers er svær at undgå ved nutidens store isoleringstykkelser. Derved sikres en tør og sund konstruktion som tilmed ikke er afhængig af damptætte membraner.

TRÆFIBERULD er et langfibret og formstabilt materiale som fremstilles af rent, svensk nåletræ, som er ”defibreret” og derefter brandhæmmet ved at en mindre mængde miljøvenlig brandhæmmer sprayes ind i, og dermed bindes i materialets fibre.

TRÆFIBERULD er et meget behageligt materiale, som ikke støver meget, og som normalt overhovedet ikke giver hudirritation.

TRÆFIBERULD isolerer mindst lige så godt som andre moderne isoleringsmaterialer. Undersøgelser fra Sverige og USA indikerer endda, at isoleringsevnen i praksis er 20-35 % bedre end mineraluld. Træfibre er ikke varmeledende, og da materialet tillige er meget vindtæt forekommer såkaldt ”intern konvektion”dvs. luftbevægelser inde i isoleringsmaterialet som forårsager varmetab, kun i meget begrænset omfang.

TRÆFIBERULD har alle træets oprindelige bestanddele intakte, og det har dermed samme resistens mod nedbrydning som almindeligt konstruktionstræ.

TRÆFIBERULD har et særdeles fordelagtigt CO2-aftryk, da træ akkumulerer store mængder CO2 under væksten, og da fremstilling af isoleringsmaterialet ikke er særligt energikrævende.


ANVENDELSE

TRÆFIBERULD er et gennemprøvet, veldokumenteret og miljøvenligt naturprodukt til isolering og efterisolering af lofter, etageadskillelser og lette væg- og gulvkonstruktioner. Materialet kan med fordel anvendes oven på tidligere udført mineralulds-isolering.

TRÆFIBERULD er en løsuld som udlægges eller indblæses af veluddannede og bygningskyndige isolatører i en enkel og tidsbesparende proces som giver et absolut minimum af gener.

Kontakt os, hvis du vil høre mere, om hvordan vi kan isolere dit hus med træfiberuld. Brug kontaktformularen nedenfor.