Danmarks eneste eksperter i Johan Christensen-huse

Samhandelsbetingelser

På denne side kan du læse om vores samhandelsbetingelser. Når du samarbejder med Johan Christensen & Søn om renoveringsopgaver og forbedringer på dit hus, kan vi tilbyde at samarbejde på en af på 3 måder:

  • Efter tilbud
  • Efter timeforbrug
  • Efter rammeaftale

HVAD KAN DU SELV GØRE?

Beskriv din renoveringsopgave og de forbedringer, du ønsker på dit hus, så grundigt som muligt, når du kontakter os. Jo bedre du beskriver opgaven og fortæller os, hvad du ønsker, jo bedre kan vi løse renoveringsopgaven for dig. Du må meget gerne sende billeder til os af det, som du gerne vil have, vi skal lave for dig. Hvis du fx skal have nye døre eller vinduer, vil vi meget gerne se, hvilke døre og vinduer, du gerne vil skifte. Vi vil også gerne se billeder af dit tag, hvis du tænker på at få det renoveret eller skiftet. Hvis det er hele eller dele af mahognifacaden på huset, som trænger til en opdatering, så er et en stor hjælp at få nogle billeder, når du kontakter os. Hvis du ønsker nogle bestemte materialer, farver eller mærker, så fortæl os det. Hvis du ønsker renoveringsopgaven løst inden for en specifik tidshorisont, så fortæl os det, så vi hurtigt kan finde ud af, hvornår vi har tid.

Kontakt os via kontaktformularen nedenfor, hvis du har en renoveringsopgave på dit hus, som du gerne vil have os til at lave for dig.

AFREGNING EFTER TILBUD

Hvis du beder os om et tilbud på en renoveringsopgave, får du en samlet pris på materialer, forbrugt tid og kørsel inkl. moms, inden vi går i gang. I tilbuddet tager vi højde for den tid, vi skal bruge på at løse opgaven og materialer, som vi skal bruge.

Ekstraarbejde eller småopgaver, som ikke er beskrevet i tilbuddet, og som du beder vores folk om at klare, mens de alligevel er der, afregnes særskilt efter forbrugt tid og materialer.

Ved større entrepriser fx tilbygninger eller hele ombygninger af huse tager vi en pris for at udarbejde et tilbud. Det er noget, vi vurderer fra gang til gang, så spørg os gerne.

Kontakt os via kontaktformularen nedenfor, hvis du ønsker et tilbud på en renoveringsopgave.

AFREGNING EFTER TIMEFORBRUG

Hvis du beder os om at afregne efter timeforbrug, kan du få et overslag på de materialer og den tid, som vi regner med at skulle bruge til opgaven, og på fakturaen vil der stå, hvor mange timer vores folk har brugt på at løse opgaven hos dig. I timeafregningen indgår også timer brugt på forberedelse af materialer på værkstedet fx tilskæring, maling og lakering, kørsel, maskintid osv.

Kontakt os via kontaktformularen nedenfor, hvis du har en renoveringsopgave, som du gerne til have os til at løse efter medgået tid.

AFREGNING EFTER RAMMEAFTALE

Hvis du har mange håndværkeropgaver, fx hvis du repræsenterer en boligforening, ejerforening, grundejerforening, andelsforening, hotel, virksomhed eller en kommune, udarbejder vi en rammeaftale, hvor de mest typiske renoveringsopgaver ligger til en fast pris. Forudsætningen for en rammeaftale er, at der er mange ens og løbende renoveringsopgaver i det samme område eller den samme bygning, som vi kan se, at vi kan løse til en fast pris.

Kontakt os, hvis du er interesseret i at få en rammeaftale med os.

BETALINGSBETINGELSER

Vores betalingsbetingelser er 8 dage netto. Ved entrepriser over 50.000 kr. forfalder der delbetalinger under arbejdets udførelse.

Indkøbte materialer fx vinduer og døre, facadebeklædning osv. forfalder til betaling ved accept af tilbud.

SKRIV TIL OS

Kontakt os, hvis du har en renoveringsopgave, som du gerne vil have et tilbud eller et overslag på, eller hvis du er interesseret i at indgå en rammeaftale med os. Vi svarer på alle henvendelser og glæder og til at høre fra dig.